Tävlingsformer

Westernridning har varit stor i USA under många år och idag har det blivit all vanligare även här i Sverige. I sporten så finns det olika sätt att tävla på, sporten har flera olika grenar med olika tävlingsformer.

Boskapsgrenar

Cutting: I den här tävlingsformen gäller det att få hästen att hålla en kalv avskiljd från en hjord. Hästen ska göra detta själv, hjälper ryttaren till får denne minuspoäng.

Working cowhorse: Den här tävlingsformen består av att den tävlande ska rida en bana två gånger, den första gången själv och senare ska en hjord vallas samtidigt.

Herdwork: Samma regler som cutting men ryttaren får hjälpa hästen med bygel och stigbyglarna. En ryttare får inte ställa upp på både cutting och herdwork på samma tävling

Ridgrenar

Western Horsemanship: Den tävlande rider efter ett angivet mönster där hästen ska visa att den samarbetar. Visar hästen motstånd blir det minuspoäng. Det ryttaren bedöms på främst är utförandet av det angivna mönstret, exakthet, ryttarens sits och hållning och hur hjälpande ryttaren är mot hästen.

Western Riding: Liknar Western Horsemanship men med andra bedömningar, här bedöms gångstilar och galoppombyten, samt lydnad och uppförande.

Trail: Med hinder, bockar, stockar och andra sorters hinder ska ryttaren  hjälpa hästen igenom banan. Banan ska med sina hinder efterlikna naturen.

Tidsgrenar

Calf Ropping: En kalv ska fångas med ett lasso och senare släppas. Då kalven har släppts ska ryttaren fånga den igen, har ryttaren två lasson får ryttaren två försök. Annars är det bara ett försök som gäller. När kalven har fångats stoppar tiden och den med bästa tiden vinner. I Sverige är det förbjudet att fånga in levande kalvar och därför används istället en kalvdocka, en så kallad dummy.

Barrel Race: Ryttaren ska rida runt tre stycken tunnor i form av ett klöver, alla dessa tunnor ska ridas runt och det är därför viktigt att inte tippa omkull någon tunna. Händer det så läggs fem sekunder till på sluttiden som straff. Tappar ryttaren sin hatt är det också fem straffsekunder som läggs till.

Pole Bending: Ryttaren ska rida slalom mellan 6 stolpar med ett avstånd på 6.3 meter mellan varje stolpe. Tippar ryttaren omkull någon stolpe eller tappar sin hatt så får ryttaren fem sekunders tilläggstid som straff.